Certifikáty:    
     
 

 Firma prošla rozsáhlou přípravou systému řízení jakosti. Následně byla činnost firmy prověřena a ke dni 21.3.2005 uznána akreditovaným certifikačním orgánem č. 3016 s tím, že zavedený systém managementu jakosti uplatňovaný firmou je ve shodě s normou: ČSN EN ISO 9001:2001.

 Dne 15.5.2006 firma rozšířila platnost certifikátu o provádění staveb památkově chráněných a o projektovou činnost ve výstavbě.

 Platnost certifikátu ve shodě s požadavky normy ČSN EN ISO 9001:2008 se tedy po rozšíření vztahuje na: Provádění staveb včetně památkově chráněných, jejich změny a odstraňování. Projektovou činnost ve výstavbě.