Bývalý vrchnostenský soud v Opočně - oprava fasád  (národní kulturní památka v areálu zámku)