Realizace:
 
   Výběr ze všech našich realizací za rok:
 
2020 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ASV Náchod zateplení objektu
Kaple P. Marie Lurdské - Přepychy oprava fasád, střechy a odvod dešťových vod
2019 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zámek Kvasiny oprava fasád
2018 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Základní škola - Velké Poříčí kompletní oprava secesní fasády
2017 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kaple Panny Marie - Zdobnice kompletní rekonstrukce vč. odvlhčení
 
2016 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Domov mládeže v Kostelci nad O. rekonstrukce novorenezančních fasád

2015 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZŠ Kolowratská v Rychnově n. K.
Restaurace Noor Deli v HK
Penzion Amatka v HK
Kostel Všech Svatých v Rokytnici

rekonstrukce fasád
oprava historické fasády

oprava historické fasády
oprava fasády

2014 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dům v HK na Eliščině nábřeží rekonstrukce klasicistní fasády a další úpravy
2013 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  SOU Dobruška
Bývalý vrchnostenský soud Opočno
Zahradní domek v Záhornici
zateplení fasád a výměna oken
oprava fasád
novostavba
2012 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Doudleby nad Orlicí
Praha - Hloubětín
Rokytnice v Orlických horách
secesní fasáda školy
zateplení fasád bytového domu
oprava barokní fasády měšťanského domu
2011 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Doudleby nad Orlicí
Opočno
oprava kamenné ohradní zdi
zateplení bytového domu
2010 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Opočno MÚ
Praha - Hloubětín
Praha - Lysolaje
Dobruška - Žákovičová
České Meziříčí
Třebešov
oprava kamenné ohradní zdi kostela Panny Marie
modernizace bytu
modernizace bytu
oprava fasád lékárny
oprava balkónů na BD čp. 393
oprava kaple
2009 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Opočno MÚ zateplení štítů - ul. Tyršova
  Rychnov nad Kněžnou II
OÚ Libel
zateplení panelového domu
oprava fasád školy
2008 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Očelice - Sedláčkovi fasáda RD
  Hlinné - Hovorkovi opravy RD
  Lično - Podstránský mlýn
Rokytnice v O. H.
stavební úpravy
oprava střechy kostela
2007 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Jaroměř II zateplení bytového domu
  Houdkovice novostavba nízkoenergetického RD
 

Jaroměř
Bačetín - Kozákovi
Opočno - Polák

zateplení bytového domu
novostavba rodinného domu
dostavba RD
2006 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Dvůr Králové nad Labem
Rychnov nad Kněžnou
Solnice - ul. Barvířská
oprava fasády
zateplení panelového domu
zateplení panelového domu
2005 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  SOU Opočno
Zámek Doudleby
Zámek Kvasiny
Bývalá šatlava, Dobruška
Lično - Zaňka
OÚ Černilov
Jaroměř - Adámek
Rychnov nad Kněžnou - HZS
fasáda na škole
sgrafitové fasády
oprava průčelní fasády
oprava fasády
stavební úpravy RD
fasáda a výměna oken na obřadní síni
termofasáda a výměna oken na RD
stavební úpravy zbrojnice
2004 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Ing.Mareš, Bolehošť. Lhota
MÚ Česká Skalice
Ing.Pešek Semechnice
Macek, Náchod
Zámek Kvasiny
Fin.úřad Kostelec n.Orl.
SOU Opočno
Doudleby n. O. - Synagoga
fasáda Býšť 260
ZŠ - stavební práce
stav.práce na rod.domě
oprava postrokokové fasády
vým.oken průčel.fasády
opr.fasády,vým.oken
fasáda na škole
G. O. střešního pláště
2003 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  MÚ Jaroměř
MÚ Česká Skalice
Zámek Doudleby
poliklinika - fasáda
škola - fasáda
opr.sgrafit.fasády zámku
2002 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Kolowratský zámek RK
Svědík, Opočno
OÚ Borohrádek
opr.fasád II.nádvoří
GO domu v Cháborách 13
opr.hřbit.zdi v Šachově
2001 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  MATRIX, Dobruška
MÚ Nové Město nad Met.
Kočnar Janov
Očelice - Sedláčkovi
výstavba haly
oprava Zázvorky
venkovní úpravy, plot
přestavba venkovské usedlosti
2000 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  MÚ Nové Město nad Met.
TANGER CLUB, Deštné
Ing. Mareš, Býšť
Seidel Přepychy
Opočno - zámecký letohrádek
veřejné WC
stavba penzionu
rodinný dům
rodinný dům
oprava střech hlavní budovy
1999 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  AZ SATELIT, Podbřezí
MUDr. Kovářová, Opočno
OÚ Podbřezí
OÚ Lukavice
Čerychovi, Praha
Pixa, Rychnov
Hanuš, Skuhrov nad B.
I.etapa
přestavba RD na odinaci, novostavba garáže
oprava ZŠ
víceúčelové zařízení
opr.plotu u polikl.v České Skalici
novostavba rodinného domu
novostavba rodinného domu
1998 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Kostel, Černíkovice
Dr.Jánský, Jaroměř
Ing. Mareš, Bolehošť
fasáda
fasáda
II.etapa - staveb.úpravyy obyt.č.
1997 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  OÚ Bačetín
Vláhovi, Nové Město nad Met.
Zámek Opočno
MÚ Nové Město nad Met.
Drahokoupilovi, Albrechtice
Hepovi, Albrechtice
Zámek Kinský, Kostelec a.Orl.
Pleva, Potštejn
kolumbárium
stavební úpravy
opravy arkád
zeď u Zázvorky
novostavba rodinného domu vč. bazénu
rodinný dům
rekonstrukce zámku
rodinný dům s provozovnou
1996 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Rybářová, Opočno
MÚ Rychnov nad K.
MERETA, Kostelec
Zámek, Opočno
stavební úpravy, fasáda
Národní dům - fasáda
GO a přístavba
oprava fasád,vým.oken jízdárny
1995 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Tokošovi, Rychnov
Vč.stav.,Solnice
Orl. Stav, Rychnov nad Kn.
Komerční banka, Dobruška
Vrátný Opočno
Svaz zahrádkářů, RK
Památkový ústav Pardubice
Kolowratský zámek RK
Arch. Davidová, Opočno
papírnictví - fasáda
GRAFITEC - fasáda
konstrukce krovu
stavební práce
stav.úpravy, byt
průčelní fasáda
opr. komínů na zámku v Opočně
oprava oplocení zámecké zahrad
fasáda
1994 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Vrátný Opočno
MÚ Opočno
OÚ Skuhrov nad Bělou
OÚ Bolehošť
SOU Rychnov nad Kn.
OÚ Bačetín
OÚ Libel
OÚ Skuhrov nad Bělou
OÚ Byzhradec
ALFA Solnice
OÚ Ohnišov
Železářství u Stárů, Nové Město
OÚ Ohnišov
modrý domek, stavební úpravy
čp.622, 623 vým.oken,fasáda
střecha, fasáda
střecha, fasáda
Kvasiny-střecha,hromosvody
školka-fasáda, střechy
škola - fasáda
škola Brocná - fasáda
škola fasáda
skladová hala v Dobrušce
pož. Zbrojnice
fasáda
kostel - oprava fasády, nátěr střechy a věže
1990-1993
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  OÚ Kvasiny
MÚ Opočno
PMV Opočno
OÚ Bolehošť
MÚ Dobruška
kostel Přepychy
Komerční banka, Dobruška
restaurace Rýdl, Dobruška
STUHA, Dobruška
FAB Rychnov nad Kněž.
Kolowratský zámek RK
OÚ Ohnišov
Kolowratský zámek RK
fasáda školy a kapličky
oplocení školy,úpr.v budově
mléčná jídelna na náměstí
oprava ZŠ
rekonstrukce, spoj. krček
fasáda, lešení
stavební úpravy
výměna oken
fasáda admin.budovy
fasáda
fasáda 3.nádvoří, střecha
ZDŠ výměna oken, fasáda
oprava plotu