Dům v Hradci Králové - Eliščino nábřeží čp. 280 - oprava klasicistní fasády a další úpravy