Kaple Panny Marie Lurdské, Přepychy (Dřízna)
oprava fasád, pískovcových prvků, střechy vč. krovu, odvod dešťových vod