Kolowratský zámek v Rychnově nad Kněžnou

1993 - oprava fasády 3. nádvoří + střechy
2002 - oprava fasády 2. nádvoří