Secesní fasáda školy v Doudlebách nad Orlicí
- Fasáda roku 2013 - Cena ředitele společnosti