Postrokokový dům v Náchodě - Zvláštní uznání poroty v soutěži Fasáda roku 2004